Alles in één of meerdere providers voor verschillende telecomdiensten? De meeste Nederlanders zijn nog altijd klant bij meer dan één telecomprovider. De sector is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en door de blijvende voortschrijding van techniek zullen ook de komende jaren in het teken staan van vooruitgang en dus verandering. Om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken deed onderzoeksbureau No Ties BV in september 2016 onderzoek onder 506 Nederlandse telecomconsumenten.
Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.