De informatiebehoefte vanuit de consument is steeds meer versnipperd. Vandaag de dag is media steeds meer customized, omdat we veel meer van de consument weten. In deze infographic meer over de consument en haar eet-, kook- en aankoopgedrag van supermarkt producten.

Onderzoek
Het onderzoek is afgenomen in maart 2018, door middel van een online vragenlijst onder Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 20 en 70 jaar. In totaal hebben n=515 mannen en vrouwen deelgenomen aan het onderzoek en vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse populatie.
Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.