• Elektronica & Gadgets

    Whitepaper

Het aantal elektrische apparaten in de Nederlandse huishoudens is sterk toegenomen. Ook worden deze apparaten steeds vaker ver – vangen. Mannen en vrouwen oriënteren zich op een andere manier en verschillen in de manier waarop zij een product aanschaffen. Eén ding is echter nooit veranderd: mannen hebben meer interesse in elektroni – ca dan vrouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat mannen vaker inspiratie en informatie uit online bronnen halen, terwijl vrouwen zich voor inspiratie vaker tot offline bronnen wenden. De mening van bekenden is daarbij voor vrou – wen erg belangrijk. De meeste mannen (78%) ervaren enig tot veel verschil tussen de producten van verschillende aanbieders van elektro – nica & gadgets. Onder vrouwen is dit percentage met 59% een stuk la – ger. De keuze voor een bepaalde aanbieder wordt zowel door mannen als door vrouwen vooral op basis van verstand gemaakt.

Onderzoek onder 2.000 mensen

Sanoma houdt elke vijf jaar een breed doelgroeponderzoek onder ruim 2.000 consumenten. Het gaat hierbij om een representatieve studie onder Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.

Bekijk de whitepaper