De adverteerdersmarkt focust zich voornamelijk op de leeftijd 20-49 jaar. Er wordt veelal aangenomen dat 50-plussers vasthouden aan hun huidige merkgebruik en niet openstaan voor gebruik van andere merken, producten en diensten. Terwijl de groep 50-plussers interessant is vanwege haar omvang, financiele positie en maatschappelijke invloed. Sanoma is van mening dat 50-plussers meer aandacht verdienen binnen de adverteerdersmarkt. Komt dit overeen met de onderzoeksresultaten?

Onderzoek
Het onderzoek is in oktober 2017 uitgevoerd door GfK. Ruim 2.000 respondenten (20 t/m 89 jaar) hebben online een vragenlijst ingevuld over hun houding ten aanzien van koopgedrag en productcategorieën. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking op geslacht, leeftijd en opleiding.
Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.