• Renault - Dutch Design Week

    Renault

Doelstelling

Renault is trotse partner van de Dutch Design Week en wilde dit uitdragen. Het partnership met DDW had het doel de belangrijke merkwaarden design en elektrisch rijden te laden. Renault zocht een impactvolle samenwerking waarbij ze deze merkwaarden d.m.v. brandend content onder de aandacht konden brengen bij de bezoekers van het grootste digitale nieuwsplatform van Nederland.

Uitwerking

Voor Renault zijn design- en easylife innovaties belangrijke merkwaarden. Renault was sponsor van Dutch Design Week en presenteerde daar zijn visie op de toekomst van mobiliteit met Renault SYMBIOZ; een autonoom rijdende conceptcar en een huis, als één ecosysteem met elkaar verbonden.

Uniek in deze samenwerking is het redactionele DDW-katern op de voorpagina van NU.nl. Een redacteur heeft gedurende de week veel verschillende vormen van content gemaakt over DDW. Aan dit redactionele DDW-katern op de voorpagina is relevante Branded Content over Renault toegevoegd. Op deze manier heeft Renault zijn merkwaarden en DDW meer ruchtbaarheid gegeven. Ook paste dit DDW-katern uitstekend binnen de strategie van NU.nl waarin voortdurend wordt gestreefd naar relevantie voor de gebruiker en verbreding van interessegebieden. Design is zo’n interessegebied waarvoor de belangstelling zichtbaar toeneemt.

Branded Content welke is uitgewerkt middels van redactionele artikelen en video’s in combinatie met extra online zichtbaarheid in de vorm van mobile take-overs, billboards en bumper ads hebben gezorgd voor een zeer succesvolle campagne.

Resultaten

Deze campagne heeft geleid tot succesvolle resultaten waar alle doelstellingen ruimschoots zijn behaald. Om het merkeffect van deze campagne te meten is in samenwerking met DVJ Insights een effectmeting uitgevoerd onder ruim 600 respondenten. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Creatie
De artikelen scoren boven benchmark op “opvallend” “onderscheidend”en “vertelt iets nieuws”.

Imago
In het onderzoek is gebruik gemaakt van vrije associaties. De groep die met de campagne bereikt is, heeft significant meer positieve associaties dan de ‘unexposed’ groep.

Merkfunnel
Het positieve beeld zorgt ervoor dat de exposed groep Renault significant vaker overweegt dan de unexposed groep.

Statistieken

1.523.736

Pageviews van redactionele artikelen

72.302

Aantal views van de best bekeken video

4.703.692

Totaal aantal uitgeleverde impressies van de mobile take-over

595.424

Aantal impressies bumper ad dit is 186 boven doelstelling

Statistieken DDW-katern

196.365

Totaal aantal pageviews DDW-katern

7 uur

Totaal aantal uren gelezen content

4.900

In totaal ruim 4.900 clicks

6,42%

Beste CTR voor het artikel: "Belastingvoordeel maakt elektrisch leasen gunstig"

“Analyseren, adviseren en creëren dat is de drietrapsraket waarmee Sanoma jouw campagne naar een hoger plan tilt.”