• Love Beer

    Brouwers van Nederland

Doelstelling

Voor Brouwers van Nederland ontwikkelde Sanoma de campagne Love Beer. Middels deze campagne wilden wij bier in de mindset van de Nederlandse vrouwen krijgen, zodat zij sneller en vaker kiezen voor een biertje in plaats van andere alcoholische dranken.

Uitwerking

Via verschillende kanalen is onderzocht of jonge vrouwen bier drinken en zo ja, wanneer. De uitkomsten zijn met hen gedeeld met de bedoeling een gesprek op gang te brengen. Ook vrouwelijke influentials deden mee aan dit onderzoek. Deze uitkomsten zijn gedeeld.

Daarnaast liep een overkoepelende campagne, die ervoor moest zorgen dat vrouwen bier drinken normaal vinden en dat voortaan ook doén.

In video’s en op foto’s waren aansprekende bierdrinkende vrouwen in diverse sociale situaties te zien. Net5 en de redacties van de titels van Sanoma maakten hier in hun uitingen gebruik van. Bij Net5 gebeurde dit via een doorlopende native campagne.

Resultaat

Dankzij consistent gebruik van de campagne uitingen is een uniforme uitstraling naar de doelgroep bereikt waardoor het imago van bier drinken bij jonge vrouwen in zeer positieve zin is veranderd.

“Analyseren, adviseren en creëren dat is de drietrapsraket waarmee Sanoma jouw campagne naar een hoger plan tilt.”