Freelancers

Regeling gebruik opdrachtmateriaal

Hieronder vind je de aangepaste regeling opdrachtmateriaal van freelancers inclusief bijlagen. Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op materiaal dat in opdracht van Sanoma is vervaardigd.

Deze regeling geldt voor alle Sanoma-titels. Indien je na deze datum opdrachten van Sanoma aanvaardt, houdt dit in dat je akkoord gaat met deze regeling voor al het materiaal dat je vanaf dat moment levert.

De regeling waarnaar hierboven wordt verwezen is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2015 in verband met een wetswijziging (Auteurscontractenrecht).

Wordt je vraag niet beantwoord? Richt je dan tot jouw contactpersoon op de redactie.

Print Download PDF Contact Stuur door