Kieskeurig.nl

Digitaal
Mobile
Kieskeurig.nl_390

Kieskeurig.nl helpt de consument bij het maken van de juiste keuze bij de aankoop van een product, door betrouwbare en onafhankelijke informatie te bieden over producten en winkels. In het najaar biedt Kieskeurig hulp bij het switchen van zorgverzekering met de vergelijkingsmodule van Kieskeurig.nl en uiteenlopende producten. www.kieskeurig.nl

Doelgroep

Tot de doelgroep van Kieskeurig.nl worden alle consumenten gerekend die zich willen oriënteren alvorens ze een aankoop doen. Kieskeurig.nl toont naast webwinkels ook winkels in de buurt. Dit zijn winkels in de winkelstraat of bij de consument om de hoek.

Unique selling points

  • We zijn objectief
    Onze site is gemaakt voor én door consumenten. Zo bieden we onafhankelijke prijs- en productinformatie en meer dan 1 miljoen betrouwbare reviews van consumenten en experts.
  • We zijn betrouwbaar
    Alle aangesloten webwinkels zijn door Kieskeurig.nl vooraf gecontroleerd op betrouwbaarheid, veiligheid en goede leveringsvoorwaarden. De ruim 1 miljoen reviews worden ook gecontroleerd op betrouwbaarheid.
Print Download PDF Contact Stuur door