Blogtoday.nl

Digitaal
Blogtoday.nl_390

Blogtoday is een netwerk met populaire bloggers en social influencers. Wij gebruiken storytelling als tool om de brand message van adverteerders onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen. We werken daarvoor samen met influencers in de categorieën lifestyle, beauty, food, home deco, parenting en fashion. In samenwerking met hen creëren wij unieke en persoonlijke content waarin inspiratie, informatie en interactie met de doelgroep centraal staan. Door de influencersverhalen vervolgens te koppelen aan onze Sanoma titels vergroten wij het bereik en zorgen wij voor een eenduidig geïntegreerd verhaal. Bekijk de mediakit Blogtoday 2016.

Een overzicht van de influencers die bij ons aangesloten zijn en ingezet kunnen worden vind je op www.blogtoday.nl.

Manieren waarop de influencers/bloggers ingezet kunnen worden:

 • Sponsored story, advertorial
 • Facebookposts
 • Instagramposts
 • Store visits
 • Video
 • Twitterposts
 • Pinterest posts
 • Sponsored event

Een combinatie van bovenstaande onderdelen en een concept op maat zijn uiteraard ook mogelijk.

Waarom samenwerken met influencers/bloggers?

 • Ze staan in direct contact met de doelgroep.
 • Ze maken persoonlijke en unieke content in hun eigen taal.
 • Ze kennen hun doelgroep als geen ander en gaan hier slim mee om.
 • Ze maken content die viral kan gaan.
 • Ze gaan de interactie met hun fans aan (engagement).
 • Ze zijn actief op veel verschillende kanalen en daardoor breed inzetbaar.

Doelgroep blogtoday netwerk

Vrouwen 15 - 55 jaar, geïnteresseerd in beauty, fashion, lifestyle, interior en food.

Print Download PDF Contact Stuur door