Basics Double size banner

Basics
High impact
Specials
Video
 • Basic-double-size-banner
1

Aanlevervoorwaarden

 • Het materiaal dient minimaal 3 werkdagen voor livegang aangeleverd te worden bij de Adoperations afdeling van Sanoma via adops.nl@sanoma.com.
 • Vermeld graag bij het aanleveren het referentienummer op de offerte (bijvoorbeeld 100012345), de naam van de klant en de naam van de campagne.
 • Voor alle advertenties binnen het Sanoma netwerk geldt dat het voor de bezoeker duidelijk moet zijn dat het om een advertentie gaat.
 • Een volledig overzicht van Sanoma's advertentie- en aanlevervoorwaarden zijn te vinden op sanoma.nl.

 

Gedragsvoorwaarden

 • De uiting mag een computer van een gebruiker niet hoger belasten dan 40% van het processorgebruik.
 • De uiting mag een smartphone of een tablet niet vertragen of laten vastlopen. 
 • De uiting mag een app of mobiele browser van een gebruiker niet vertragen of laten crashen.
 • Geen 100% transparante achtergrond (max 50%).
 • Een uiting mag maximaal 3 keer loopen.
 • Een uiting moet een duidelijke CTA hebben.
 • Click-to-; page, app (+ backup url bij ontbreken app), market, shop, call, sms, whatsapp, share (social), navigate en calendar is toegestaan als clickout.
 • De duur van een eventuele video is maximaal 15 seconden.
 • De video mag alleen on click afspelen.
 • Geluid van een video staat bij het serveren standaard aan en is deactiveerbaar on click.
 • Er dient duidelijk een 'play', 'pauze' en of 'stop' knop aanwezig te zijn.

Technische specificaties

 • Het formaat van deze advertentie is 320x100 px.

Aanleveren fysiek materiaal

 • Aan te leveren formaten i.v.m. diverse schermafmetingen:
  • 320x100 px - max. 40 Kb
  • 640x200 px - max. 60 Kb
  • 960x300 px - max. 80 Kb
  • 1280x400 px - max. 100 Kb
 • Aanleveren als (animated) .gif, .jpg, of .png.
 • De URL van de landingspagina of losse impressie- en clicktrackers.

Aanlevering adservingcode

 • Het is mogelijk om één adservingcode te plaatsen waarvanuit een ad met device recognition of een responsive ad geserveerd wordt.
 • HTML5 creaties dienen door de adverterende partij aangeleverd te worden in de vorm van een adservingcode. Voor HTML5 bestanden heeft Sanoma geen mogelijkheid deze direct te plaatsen.
 • Initial load: 100 Kb.
 • Host-initiated subload: nvt.
 • User initiated load: nvt.
 • Mocht u niet in de mogelijkheid zijn HTML5 creaties zelf te verwerken en te hosten neem dan contact op met de Adoperations afdeling van Sanoma via adops.nl@sanoma.com of 088 5569 540.
Print Download PDF Contact Stuur door